معرفی کتاب

بررسی کتاب جاناتان مرغ دریایی

بررسی کتاب جاناتان مرغ دریایی

خواندن بعضی از کتاب‌های داستانی مانند نشستن در یک کلاس درس است.جاناتان مرغ دریایی یکی از همین کتاب‌هاست.نویسنده این کتاب…

بدون اضافه وزن – فصل دوم

بدون اضافه وزن – فصل دوم

در فصل اول کتاب بدون اضافه وزن درباره رژیم های غذایی صحبت کردیم. در این فصل قصد داریم درباره دلایل…

بدون اضافه وزن – فصل اول

بدون اضافه وزن – فصل اول

امروز می خواهیم فصل اول کتاب بدون اضافه وزن، نوشته کارن دارلینگ را با هم بخوانیم. اگر هنوز مقدمه کتاب…

بررسی کتاب بدون اضافه وزن

بررسی کتاب بدون اضافه وزن

«لطفاً کمکم کنید! می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم لاغر باشم.» «می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم مثل خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توی تبلیغات نوشابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رژیمی باشم.» «می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهم در نظر شوهرم زیبا باشم.»…