پدیده نوروژنز

در این جلسه درباره پدیده نوروژنز یا ایجاد سیستم عصبی جد...

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

در این جلسه درباره مسئولیت پذیری صحبت میکنیم. این موضوع...

ثبات قدم

ثبات قدم

در این قسمت از سری پادکست های توسعه فردی هانئیل، درباره...