من دغدغه نیستم من دغدغه دارم

یکی از مسائلی که در راه رسیدن به اهداف به آن بر می خوریم، دغدغه است. چیزی که از آن جریانی مشکل ساز ایجاد می کنیم و عبور از آن برایمان مشکل است.

این جمله را با خود تکرار کنید: «من دغدغه نیستم، من دغدغه دارم!»

وقتی ما یک دغدغه یا مشکل داریم که مانعی است در راه رسیدن به هدف، در واقع این مشکل  بخشی از ما نیست. بلکه قطعه ای است از یک پازل از یک مجموعه بزرگتر.

پادکست این هفته به ما می گوید چطور این مانع و دغدغه را در راه رسیدن به هدف مدیریت کنیم.

 

 288 بازدید