کاهش 8 کیلو گرم در 8 ماه

عباس عباسی

سلام
فقط یک استاد توانا مانند شما میتواند به ما کمک کند تا درد چاقی را به طعم شیرین تناسب اندام و سلامتی تبدیل کنیم
خانم صادقی عزیز از زحمات این چند ماه شما نهایت تشکر دارم

 377 بازدید