کاهش وزن 12 کیلویی در 6 ماه

کاهش وزن 12 کیلویی در 6 ماه

متن ارسالی خانم نویدنیا به همراه عکس قبل و بعد پس از موفقیت در کاهش وزن .

هانیل نوری بود که از آن یاد گرفتم با آگاهی چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم.

برای بررسی گالری نتایج آکادمی هانئیل کلیک کنید.

 429 بازدید