کاهش وزن ۳۳ کیلویی طی ۷ ماه

کاهش وزن ۳۳ کیلویی

احمد عزیزم در آنالیزی که برای آکادمی ما ارائه دادند ؛ وعده های کاملي نداشتند و در وعده های غذایی شان به ندرت از سالاد و سبزیجات استفاده می کردند.

اما با آموزش و اهمیت دادن به خوردن وعده های سالم، اصلاح وعده های غذایی، استفاده از سبزیجات ‌‌زیاد و میوه در برنامه و با رعایت خواب کافی و نوشیدن آب کافی در طول رژیم و علاقه مندي به ورزش توانستند به وزن ایده آل خود برسند و در حال حاضر در سلامت کامل می باشند .

برای احمد عزیز بی نهایت خوشحال هستیم.

 663 بازدید